Choose Your Language
Home  /  Contact Us  /  Contact Us

Contact Us

For general enquiries please send us an email using the form below.

We will endeavour to respond to all queries within a 24 hour period, Monday-Friday.

 

Drop us a message

Thank you for contacting us.

Contact our other branches

Belgium
Susan Long
Cyprus
Wenyan Li
+90 537 3676899
Denmark
Jason Zhang
+45 71706493
Luxembourg
Susan Long
Germany
Yongping Li
Russia
Wenyan Li
+39 342 649 6811
Spain
David Shan
+34 603205545
Slovenia
Wenyan Li
+39 342 649 6811
Sweden
Weilin Wang
Turkey
Wenyan Li
+39 342 649 6811
Italy
Wenyan Li
+39 342 649 6811
Hungary
Dr George Deak
+36 209507561
Austria
Dr George Deak
+36 209507561
France
David Shan
UK
Susan Long
Bulgaria
Dr George Deak
+36 209507561
Croatia
Wenyan Li
+39 342 649 6811
Poland
Łukasz Brejnakowski
+48 792 438 896
Bosnia
Dr George Deak
+36 209507561
Macau
Vincent Lin / Mavis Lo
+ 852 3610 3525
Macedonia
Dr George Deak
+36 209507561
Montenegro
Dr George Deak
+36 209507561
Romania
Dr George Deak
+36 209507561
Slovakia
Dr George Deak
+36 209507561
Serbia
Dr George Deak
+36 209507561
Australasia
Mingyu Tian
Bangladesh
Li Chuanying
Hong Kong
Vincent Lin / Mavis Lo
+ 852 3610 3525
India
Li Chuanying
Indonesia
Qin Huiting
Israel
Amos Xiong
+91 9840427891
Japan
Hongyan Zhang
+81 785996108
South Korea
Hongyan Zhang
+81 8047632829
Malaysia
Qin Huiting
Pakistan
Li Chuanying
Philippines
Qin Huiting
Qatar
Lili Wang
+86 13631650927
Saudi Arabia
Dean Huang
+86 136 0307 3996
Singapore
Qin Huiting
Sri Lanka
Li Chuanying
Taiwan
Liu Nientzu
Thailand
Honghong Liu
+86 15118003327
UAE
Lili Wang
+971 50666 05669
Vietnam
Liu Honghong
South Americas
David Shan
+34 603205545
Baltics
Dr George Deak
+36 209507561
Ukraine
Dr George Deak
+36 209507561