Choose Your Language
Home  /  O BGI Diagnostics

O BGI Diagnostics

BGI Diagnostics je pobočkou spoločnosti BGI. Našim cieľom je uplatnenie nášho genetického
výskumu a dobre vybudovanej siete pri riešení súčasných zdravotných problémov na celom svete.

Našim záväzkom je zlepšovať povedomie o genetickom zdraví a znižovať výskyt závažných chorob
pomocou širokého spektra presných, spoľahlivých a dostupných genetických testov, či molekulárnymi
diagnostickými službami.

Náš najpredávanejší neinvazívny prenatálny test (NIPT) s názvom NIFTY ponäkame prostredníctvom
vyše 2000 partnerov vo viac ako 50 krajinách po celom svete. Do januára 2018 sme spracovali viac
ako 2 500 000 vzoriek a stali sme sa prenatálnym testom vzbudzujúcim najväčšiu dôveru.

Naše produktové portfólio obsahuje nižšie uvedené oblasti testov:
VISTA™ – genetický test nosičstva ochorenia
NOVA™ – novorodenecký skríningový test
SENTIS ™– skríningový test hereditárnych karcinómov a/alebo cielenej onko liečby
Pre viac informácií navštívte www.bgidx.com.

BGI, ktorá bola založená v roku 1999 s víziou využitia genetiky v prospech ľudskej rasy, je v súčasnosti
najväčšou organizáciou v oblasti genetiky.

BGI tvorí súkromný neziskový výskumný inštitút a komerčná jednotka, ktorá vykonáva sekvenovanie.

Spolu so svojimi odnožami BGI Amerias a BGI Europe nadviazalo BGI partnerstvo a spoluprácu
s vedúcimi akademickými a vládnymi výskumnými inštitúciami, svetovými biotechnologickými
a farmaceutickými spoločnosťami za účelom podpory zdravotníctva, poľnohospodárstva a životného
prostredia.

Prostredníctvom kombinácie vysoko priepustnej, cenovo efektívnej genetickej platformy, rozsiahleho
zberu vzoriek a skladovacej kapacity, hĺbkovej bioinformačnej analýzy a kľúčového záväzku ďalšieho
vzdelávania BGI ponúka genetickú vedu a technológiu pracujúcu pre prospech každého.