Choose Your Language
Home  /  Бъдещи родители  /  Науката, която стои зад NIFTY™
The NIFTY test is a non invasive prenatal test Науката, която стои зад NIFTY™

Науката, която стои зад NIFTY™

Фрагментите свободна от клетки ДНК (cfDNA) представляват малки частици от ДНК, които циркулират в кръвта. По време на бременността, фрагменти свободна ДНК от клетки на майката и на плода присъстват в кръвотока на бременната.

Тестът NIFTY™ изисква вземане на малка проба от майчината кръв. След това, cfDNA в кръвта на бременната се анализира с нашата патентована технология за генетично секвениране и тръбопроводи за биоинформатичен анализ, за да се открият евентуални хромозомни аномалии в плода. Ако е налице отклонение от нормалното, в броя на засегнатата хромозома се откриват малки излишъци или дефицити.

Технологията, на която се базира NIFTY™, дава възможност за много точни резултати със степен на откриване над 99,5% за трите най-често срещани състояния на тризомия, които се установяват при раждането (синдром на Даун, синдром на Едуардс и синдром на Патау). Все пак е важно да знаете, че неинвазивните пренатални тестове като NIFTY™ се класифицират като скринингови тестове. Това означава, че техните резултати не дават точност от 100%, както е при инвазивните диагностични процедури, като амниоцентеза.