Choose Your Language
Home  /  Доставчици на здравни услуги  /  Въведение в NIFTY™

Въведение в NIFTY™

Тестът NIFTY™ е неинвазивен пренатален тест (NIPT) с висока точност за тестване за хромозомни анеуплоидии, включително тризомия 21, 18 и 13 още от 10-тата седмица на бременността. NIFTY™ осигурява значително по-добра индикация на риска в сравнение с традиционните процедури за скрининг. С комбинирана степен на откриване над 99,5%* и ниво на фалшиво положителни резултати само 0,1%* за тризомия 21, 18 и 13, NIFTY™ гарантира значително намаляване на броя на жените, подложени на ненужни инвазивни диагностични процедури.

Тестът NIFTY™ (неинвазивен тест за фетална тризомия) е първият неинвазивен пренатален тест (NIPT), въведен в клиничната практика през 2010 г. Към днешна дата са обработени над 600 000 проби за NIFTY™ в света.

Възможности за тестване с NIFTY™

TrisomiesSex Chromosome AneuploidiesDeletion/Duplication SyndromesGender Identification
Down Syndrome (21)Turner SyndromeCri-du-chat Syndrome Male/Female
Edwards Syndrome (18)Klinefelter Syndrome1p36
Patau Syndrome (13)XXX2q33.1
22XYY Prader-Willi/Angelman Syndrome (15q11.2)
16Jacobsen Syndrome (11q23)
9DiGeorge Syndrome II (10p14-p13)
16p12
Van der Woude Syndrome (1q32.2)

Предлагат се услуги за тестване за състояния на тризомия при бременност с близнаци, бременност с донорска яйцеклетка и Ин-витро бременност.

Предимства на NIFTY™

  • Най-утвърденият NIPT тест за тризомия 21 на пазара с публикувани проучвания, базирани на резултатите от тестването на 11 000 жени и над 600 000 теста NIFTY, проведени по целия свят до момента..
  • Единственият NIPT тест на пазара, който предлага тестване за синдроми на делеция и анеуплодия на половите хромозоми, без допълнителни разходи.
  • Доказано ниско ниво на повторно вземане на проби 2,8% на базата на над 600 000 теста.
  • Голям капацитет и покритие, които спомагат цената на NIFTY™ да е конкурентноспособна спрямо всички други доставчици на неинвазивно пренатално тестване (NIPT).
  • Патентована технология за секвениране и апаратура за секвениране, различни от тези на другите доставчици на NIPT, заедно с пълен контрол на качеството на нашите услуги за секвениране.
  • Първата компания, която предлага неинвазивно пренатално тестване (NIPT) в клиничната практика в световен мащаб.

 

Сравнение на степента на откриване*

 

nifty1


*NIFTY detection rate for trisomy 21, 18 and 13.

Сравнение на нивото на фалшиво положителни резултати (FPR)*

nifty2

 

*NIFTY FP rate for trisomy 21, 18 and 13.

1) Dan S, et al. Клинично приложение на масивен паралелен пренатален неинвазивен тест за фетална тризомия 21 и 18, основан на секвенирането, при 11 105 бременности със смесени рискови фактори. Пренат. диагн., 32: 1225–1232, дата на издаване: 10.1002/pd.4002

2) Двойно сляпо проучване за потвърждаване, проведено върху 3 464 кръвни проби за NIFTY™.
3) LAU T. K. et al. Неинвазивно пренатално тестване за фетални хромозомни аномалии с нисък обхват чрез секвениране на ДНК от майчина плазма по целия геном: преглед на 1982 последователни случая в един център. Ултразвук. акушеро-гинек. 2014; 43: 254–264
View all of our published reports relating to NIPT testing.

* Точността на цитираните данни за NIFTY™ се базира на констатациите от три отделно проведени независими проучвания (посочени по-горе) на неинвазивното пренатално тестване за фетални хромозомни аномалии чрез секвениране на ДНК от майчина плазма по целия геном. Моля, направете справка със страница „Клинични данни“ за повече информация.