Home  /  Education Hub  /  Education Wall  /  Co to jest chromosom?

Tablica edukacyjna

Co to jest chromosom?

Podziel się:

Chromosom to forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki. Nazwa pochodzi z greki, gdzie χρῶμα (chroma, kolor) i σῶμα (soma, ciało). U człowieka występują 23 pary chromosomów (u kobiet złożona z dwóch chromosomów X, u mężczyzny z chromosomu X i chromosomu Y). Wszystkie ludzkie chromosomy zostały zsekwencjonowane w ramach projektu poznania ludzkiego genomu. Mutacje genomowe powodują zaburzenia genetyczne lub zespoły chorobowe, takie jak zespół Downa,Turnera, zespół Klinefeltera i inne.

Powrót