Home  /  Education Hub  /  Education Wall  /  Co to jest DNA?

Tablica edukacyjna

Co to jest DNA?

Podziel się:

Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy; akronim: DNA, z ang.deoxyribonucleic acid) to wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych. W skład cząsteczki DNA zwykle wchodzą dwa łańcuchy (DNA dwuniciowy – dsDNA), które biegną antyrównolegle (tzn. koniec 5’jednej nici leży naprzeciw końca 3′ drugiej nici). 

Powrót