Home  /  Education Hub  /  Education Wall  /  Co to jest test NIFTY™?

Tablica edukacyjna

Co to jest test NIFTY™?

Podziel się:

Test NIFTY™ (Non-Invasive Fetal TrisomY test) to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, dostępny już od 10. tygodnia ciąży, który przy zastosowaniu najnowszej generacji technologii sekwencjonowania, określa ryzyko wystąpienia u płodu zaburzeń genetycznych, wywołujących zespół Downa, Edwardsa i Patau. Przeprowadzenie testu polega na analizie pobranej od ciężarnej niewielkiej próbki (10 ml) krwi, pod względem ilości występujących w DNA płodu chromosomów.

Powrót