Home  /  Education Hub  /  Education Wall  /  Co to jest NIPT?

Tablica edukacyjna

Co to jest NIPT?

Podziel się:

NIPT, czyli Nieinwazyjny Test Prenatalny, to test wykonywany z próbki krwi matki, która zawiera DNA płodu. Wykrywa  zaburzenia ilości chromosomów u dziecka za pomocą technologii sekwencjonowana.

Powrót