Home  /  Education Hub  /  Education Wall  /  Co to jest trisomia?

Tablica edukacyjna

Co to jest trisomia?

Podziel się:

Komórki somatyczne człowieka zawierają 46 chromosomów, które tworzą 23 pary. Trisomia to termin medyczny używany w przypadku wystąpienia dodatkowego chromosomu w komórce. Obecność ta możne spowodować wrodzoną niepełnosprawność fizyczną i problemy w rozwoju dziecka. Test NIFTY™ wykrywa obecność trzech najczęstszych trisomii.

Powrót
Down syndrome, Edwards syndrome and Patau syndrome incidence at birth