Wybierz język
Home  /  Dla rodziców  /  Badania naukowe a test NIFTY™
Badania naukowe a test NIFTY™

Badania naukowe a test NIFTY™

Fragmenty pozakomórkowego DNA (cfDNA) to małe fragmenty DNA, które krążą we krwi. Podczas ciąży, fragmenty cfDNA pochodzące zarówno od matki jak i od dziecka są obecne w krwioobiegu matki.

Test NIFTY™ wymaga pobrania niewielkiej ilości krwi od matki, z której analizowany jest cfDNA w celu określenia zaburzeń chromosomów. cfDNA z krwi matki jest analizowane przy użyciu techniki sekwencjonowania oraz bioinformatycznych analiz. Jeśli obecne jest jakiekolwiek zaburzenie, podczas testu zostaną wykryte nadmiary lub niedobory chromosomów.

Technologia wykorzystywana przy przeprowadzaniu testu NIFTY™ pozwala na określenie trisomii odpowiedzialnych za zespół: Downa, Edwardsa i Patau z ponad 99,5% dokładnością. Jednak należy pamiętać, że nieinwazyjne testy prenatalne, jak NIFTY™ nie dają 100% dokładności, tak jak badania inwazyjne.