Wybierz język
Home  /  Dla rodziców  /  Dlaczego test NIFTY™?

Dlaczego test NIFTY™?

Obecnie dostępnych jest wiele możliwości badań prenatalnych. Jednakże, w porównaniu do nieinwazyjnych testów prenatalnych (NIPT), tradycyjne badania charakteryzują się niską skutecznością i wysokim ryzykiem wyników fałszywie pozytywnych. Diagnostyka inwazyjna, np. amniocentesis (aminopunkcja), czy biopsja kosmówki (CVS) są dokładne, ale niosą ze sobą 1-2% ryzyko poronienia.

Ze wskaźnikiem fałszywie pozytywnym na poziomie tylko 0,1%, test NIFTY™ zapewnia zmniejszenie odsetka kobiet, które poddawane są potrzebne inwazyjnej diagnostyce.

Screenshot 2014-12-17 10.07.34

Czy NIFTY™ to właściwy wybór?

 Zanim wybierzesz test NIFTY™, upewnij się, że jesteś w posiadaniu niezbędnych informacji o nieinwazyjnych genetycznych badaniach prenatalnych. Skonsultuj się ze specjalistą genetyki lub ginegologii i położnictwa. Test NIFTY™ dostępny jest już od 10. tygodnia ciąży.

NIFTY™ jest właściwym wyborem w następujących sytuacjach:

Wiek ciężarnej powyżej 35 lat
Podejrzenie wystąpienia trisomii w związku z nieprawidłowymi wynikami USG płodu lub testów biochemicznych
Urodzenie z poprzedniej ciąży dziecka z pełną trisomią chromosomu 21, 18 lub 13
Niepokój rodziców pomimo prawidłowych wyników rutynowych badań przesiewowych
Ciąża po zapłodnieniu in vitro lub u biorcy komórki jajowej
Przeciwwskazania do inwazyjnej diagnostyki prenatalnej