Wybierz język
Home  /  Dla rodziców  /  FAQs

FAQs

Kto może przeprowadzić test?
Każda kobieta może przeprowadzić test NIFTY™ już od 10. tygodnia ciąży. Jednakże test jest najbardziej właściwy dla kobiet w ciąży, z wysokim ryzykiem urodzenia dziecka z chromosomową aneuploidią lub u których występują przeciwwskazania do przeprowadzenia inwazyjnych testów prenatalnych. Zobacz także: „Czy NIFTY™ jest właściwym testem dla mnie”.
Czego dowiem się z testu NIFTY™?
Test NIFTY™ jest w stanie określić ryzyko, czy Twoje dziecko ma jakiekolwiek zaburzenia chromosomów, uwzględniając trzy najbardziej powszechne u dzieci tri somie (Zespół: Downa, Edwardsa oraz Patau). Zobacz także: wprowadzenie do NIFTY™.
Jak działa test NIFTY™?
Test NIFTY™ to Nieinwazyjny Test Prenatalny w Kierunku Trisomii (ang. Non invasive Fetal Trisomy Test). Określa ryzyko wystąpienia trisomii, poprzez wykrycie i analizę materiału genetycznego dziecka krążącego we krwi obwodowej matki. DNA płodu (ang. cffDNA) poddaje się analizie z użyciem techniki sekwencjonowania nowej generacji (ang. NGS) a ryzyko trisomii określane jest z zastosowaniem opatentowanych narzędzi bioinformatycznych.
Jak dokładny jest test NIFTY™?
Test NIFTY™ jest dokładny w 99,5% w określaniu najbardziej powszechnych trisomii, takich jak zespół: Downa, Edwarsa i Patau. Skuteczność testu NIFTY™ w przypadku aneuploidii chromosomowych oraz zespołów delecji nie została jeszcze potwierdzona. NIFTY™ jest w stanie określić przy 98% prawdopodobieństwie, płeć dziecka.
Jak długo trzeba czekać na wynik testu NIFTY™ ?
Wynik testu NIFTY™ jest dostępny po około 2 tygodniach od pobrania krwi w klinice/gabinecie gdzie test był wykonany. Klinika lub gabinet poinformuje pacjentkę o możliwości odebrania wyniku.
Co oznacza wynik fałszywie pozytywny?
Wynik fałszywie pozytywny testu NIFTY™ określamy jako wynik podany jako „wysokie ryzyko trisomii”, podczas gdy po przeprowadzeniu badań inwazyjnych okazuje się, że dziecko nie jest dotknięte trisomią. Dla testu NIFTY™ wyniki fałszywie pozytywne stanowią mniej niż 0,5%.
Czym różni się test NIFTY™ od testów biochemicznych wykonywanych z krwi matki?
Testy biochemiczne określają poziom stężenia markerów biochemiczny takich jak białko PAPP-A lub podjednostka β gonadotropiny kosmówkowej (β-hCG) w organizmie matki a nie płodu. Zmiany w stężeniu tych białek u kobiet w ciąży mogą świadczyć o ryzyku wystąpienia trisomii. Z tego względu określenie stężenia markerów biochemicznych pozwala na dość dokładne oszacowanie ryzyka trisomii. Test NIFTY™ polega na izolacji płodowego DNA z krwi matki, a następnie analizie tego DNA za pomocą technik sekwencjonowania.
Jak działa ubezpieczenie testu NIFTY™ ?
Aby zapewnić większy komfort naszym pacjentkom firma BGI postanowiła zaoferować ubezpieczenie testu NIFTY™ , jak również wziąć na siebie formalności związane z wykupieniem polisy i pokrycie kosztów ubezpieczenia w firmie ubezpieczeniowej Health Insurance Company PICC Ltd. Test NIFTY™ jest jedynym testem dostępnym na rynku, który posiada ubezpieczenie. W przypadku wydania wyniku fałszywie negatywnego, czyli w sytuacji kiedy test nie wykryje Trisomii płodu a dziecko urodzi się z zespołem wad wrodzonych takich jak zespół Downa, zespół Edwardsa czy zespół Patau, firma ubezpieczeniowa Health Insurance Company PICC Ltd. wypłaci odszkodowanie w wysokości 32 000 USD (lub równowartość tej kwoty w innej walucie). W przypadku wyniku "pozytywnego" testu NIFTY™ , firma BGI zaleca wykonanie badań inwazyjnych w celu potwierdzenia wyniku. Również w tym przypadku firmaubezpieczeniowa zwróci część kosztów wykonania prywatnego zabiegu inwazyjnego do kwoty 400 USD (lub równowartość tej kwoty w innej walucie). Warunkiem otrzymania zwortu tych kosztów jest rachunek/faktura za wykonanie badania inwacyjnego.
Gdzie jest wykonywany test NIFTY™ ?
Listę placówek, w których można wykonać test NIFTY™, znajdą Państwo w zakładce “Gdzie wykonać test?”.
Czy test NIFTY™ może zostać przeprowadzony u biorcy komórki jajowej?
Tak, test NIFTY™ może zostać przeprowadzony w przypadku biorców komórek jajowych.
Czy test NIFTY™ może zostać przeprowadzony przy ciąży INF?
Tak, test NIFTY™ może zostać przeprowadzony przy ciążach IVF.
Czy test NIFTY™ może zostać przeprowadzony w przypadku ciąży bliźniaczej?
Test NIFTY™ może zostać przeprowadzony w przypadku ciąż bliźniaczych, dla określenia zespołów: Downa, Edwardsa i Patau. Określenie aneuploidi chromosomów płci oraz zespołów delecji nie jest możliwe.