Wybierz język
Home  /  Dla rodziców  /  O teście NIFTY™
O teście NIFTY™
Dlaczego matki na całym świecie wybierają test NIFTY™?

O teście NIFTY™

NIFTY™ to nieinwazyjny prenatalny test (NIPT), który określa wystąpienie zespołu Downa i innych genetycznych zaburzeń spowodowanych przez nadmiar lub niedobór informacji genetycznych w DNA dziecka.

NIFTY™ składa się z małego pojemnika na krew matki i w przeciwieństwie do testów inwazyjnych, nie zagraża zdrowiu ani matki, ani dziecka.

NIFTY dostępny jest już od 10. tygodnia ciąży.

Co określa test NIFTY™?

Test NIFTY™ określa obecność trzech najczęstszych trisomii, które odpowiedzialne są za zespoly: Downa, Edwardsa i Patau. *Niezależne badania pokazują, ze test NIFTY™ charakteryzuje się 99,9% dokładnością przy określaniu tych zaburzeń.

Test NIFTY™ daje możliwości określenia rownież innych nieprawidłowości genetycznych, takich jak zespoły delecji, czy aneuploidii chromosomów płci. Może także określić płeć dziecka.

Pamiętaj, aby przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek testu genetycznego, skonsultować się z lekarzem. 

Zakres testu NIFTY™

Screenshot 2014-12-17 10.01.57

 

Dla określenia trisomii, test NIFTY™ dostępny jest także w przypadku ciąży bliźniaczej, po zapłodnieniu in vitro oraz u biorcy komórki jajowej.

 

*Niezależne badania:

1) Dan S. et al, ‘Clinical application of massively parallel sequencing-based prenatal noninvasive fetal trisomy test for trisomies 21 and 18 in 11,105 pregnancies with mixed risk factors.’ Prenat. Diagn., 32: 1225–1232. doi: 10.1002/pd.4002
2) Double Blinded Validation Study on 3,464 NIFTY™ Blood Samples