Wybierz język
Home  /  Dla rodziców  /  Pomocne linki

Pomocne linki

Trisomie

International Down Syndrome Coalition

Cel: pomoc osobom z zespołem Downa

http://www.theidsc.org/

March of Dimes

http://www.marchofdimes.com/baby/birthdefects_chromosomal.html

National Organization for Rare Disorders

http://www.rarediseases.org/

SOFT (Support for Trisomy 13/18)

Cel: pomoc i wsparcie dla rodzin, których dotknęły problemy związane z trisomiami: 18 i 13 oraz innymi zaburzeniami chromosomów.

http://www.trisomy.org/

Trisomy 18 Foundation

Cel: zaangażowanie w prowadzenie leczenia i badań zapobiegających trisomi 18, edukowanie i wsparcie profesjonalistów, tworzenie śiwatowej społeczności dla rodzin osób dotkniętych chorobą.

http://www.trisomy18.org

Turner Syndrome Support Society

http://tss.org.uk

 

Zespoły mikrodelecyjne

1p36 Deletion Support and Awareness
Cel: wsparcie dla osób dotkniętych zespołem delecji 1p36.
http://www.1p36dsa.org

Cri-du-Chat Support Group of Australia
Cel: wsparcie dla osób dotkniętych zespołem Cri-du-Chat
http://www.criduchat.asn.au/content/cri-du-chat-syndrome

Zaburzenia liczby chromosomów płci

Klinefelter Syndrome Information and Support
Informacja i porady
http://www.klinefeltersyndrome.org

Turner Syndrome Support Society
http://tss.org.uk

The Turner Syndrome Society of the United States
turnersyndrome.org

AXYS
genetic.org

The Focus Foundation
thefocusfoundation.org

Powyższe linki zostały przytoczone w celach informacyjnych. BGI Diagnostics nie jest związane, ani nie popiera żadnej z wymienionych organizacji i niniejszym zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści lub porady przez nie udzielane.