Wybierz język
Home  /  Dla lekarzy  /  O teście NIFTY™

O teście NIFTY™

NIFTY™ to bardzo dokładny, nieinwazyjny test (NIPT), który określa aneuploidie chromosomowe, w tym trisomie 18, 21 i 13, który można przeprowadzić już od 10. tygodnia ciąży.

NIFTY™ określa ryzyko pojawienia sie zaburzeń genetycznych znacznie dokładniej niż tradycyjnie stosowane analizy. Wskaźnik wykrywalności wynosi ponad 99%, a wystąpienie fałszywie negatywnego wyniku to tylko 0,1%. Dzięki temu liczba kobiet narażonych na badania inwazyjne znacznie maleje.

Test NIFTY™ (Non-Invasive Fetal TrisomY test) był pierwszym nieinwazyjnym testem przeanalizowanym klinicznie w 2010 roku. Od tego czasu na świecie wykonano już ponad 600,000 testów.

Zakres Testu NIFTY™

Screenshot 2014-12-17 10.01.57

 

Test NIFTY™ określa ryzyko wystąpienia trisomii również w przypadku ciąży bliźniaczych, biórców komórek jajowych i ciąży IVF. 

Zalety NIFTY™

  • Jedyne badanie NIPT, które określa syndromy mikrodelecji oraz aneuploidii chromosomowych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  • Wskaźnik powtarzalności przeprowadzenia testu na próbie 600,000 wynosi 2,8%.
  • To najbardziej wiarygodny, z dostępnych na rynku NIPT, dla trisomii 21, co wynika z opublikowanych bada? dla ponad 11,000 kobiet i ponad 600,000 wykonanych testów na świecie.
  • Badanie przeprowadzane przy wykorzystaniu własnej technologii i sprzętu do sekwencjonowania genomowego, co pozwala na kontrole jakości całego procesu.
  • Większe możliwości i zakres czynią NIFTY™ produktem bardziej konkurencyjnym w stosunku do innych NIPT, dostępnych na rynku.
  • Pierwsza firma oferująca badanie NIPT do szerkiego zastosowania w warunkach klinicznych.

 

Porównanie Poziomu Wykrywalności

Screenshot 2014-12-17 10.07.34

1) Dan S. et al, ‘Clinical application of massively parallel sequencing-based prenatal noninvasive fetal trisomy test for trisomies 21 and 18 in 11,105 pregnancies with mixed risk factors.’ Prenat. Diagn., 32: 1225–1232. doi: 10.1002/pd.4002
2) Double Blinded Validation Study on 3,464 NIFTY™ Blood Samples.
3) LAU T. K. et al, ‘Non-invasive prenatal testing for fetal chromosomal abnormalities by low-coverage whole-genome sequencing of maternal plasma DNA: review of 1982 consecutive cases in a single center.’ Ultrasound Obstet Gynecol 2014; 43: 254–264

 

Porównanie Występowania Wyników Fałszywie Pozytywnych

Screenshot 2014-12-17 10.49.18

1) Dan S. et al, ‘Clinical application of massively parallel sequencing-based prenatal noninvasive fetal trisomy test for trisomies 21 and 18 in 11,105 pregnancies with mixed risk factors.’ Prenat. Diagn., 32: 1225–1232. doi: 10.1002/pd.4002
2) Double Blinded Validation Study on 3,464 NIFTY™ Blood Samples.
3) LAU T. K. et al, ‘Non-invasive prenatal testing for fetal chromosomal abnormalities by low-coverage whole-genome sequencing of maternal plasma DNA: review of 1982 consecutive cases in a single center.’ Ultrasound Obstet Gynecol 2014; 43: 254–264

* Dokładność testu NIFTY™ została obliczona na podstawie trzech, oddzielnych i niezależnie przeprowadzonych badań na wykrycie zburzeń chromosomów u płodu poprzez sekwencjonowaie całego genomu.