Wybierz język
Home  /  Dla lekarzy  /  Walidacja kliniczna

Walidacja kliniczna

Do września 2014 roku na świecie przeprowadzono ponad 350 000 testów NIFTY™. To oznacza, że NIFTY™ jest najbardziej popularnym testem wśród pozostałych NIPT.

Nasze dane wskazują, że test NIFTY™:

– wskaźnik wyników fałszywie pozytywnych w przypadku trisomii 21/18/13 wynosi 0,1%
– wskaźnik powtarzania badania wynosi tylko 2,8%

dlatego NIFTY™ to jeden z najbardziej miarodajnych testów na rynku.

Test NIFTY™ przeszedł szeroką walidację zewnetrzną. Dane z trzech naszych publikacji znajdują się poniżej, więcej informacji w sekcji Raporty.

Non-invasive prenatal testing for fetal chromosomal abnormalities (The NIFTY™ Test): review of 1,982 consecutive cases in a single centre

Lau T. K. et al, ‘Non-invasive prenatal testing for fetal chromosomal abnormalities by low-coverage whole-genome sequencing of maternal plasma DNA: review of 1982 consecutive cases in a single center’, Ultrasound Obstet Gynecol 2014; 43: 254–264

 High risk
TotalTrisomy 21Trisomy 18Trisomy 13
Tested samples19822342
Karyotyping292342
Follow Up Investigation1645000
Sensitivity-100%
(23/23)
100%
(23/23)
100%
(23/23)
Specificity-100%
(1959/1959)
100%
(1978/1978)
100%
(1980/1980)
False Positive Rate-0%0%0%
False Negative Rate-0%0%0%

Large Scale Validation of The NIFTY™ Test: for trisomies 21 and 18 in 11,105 pregnancies

Dan S. et al, ‘Clinical application of massively parallel sequencing-based prenatal noninvasive fetal trisomy test for trisomies 21 and 18 in 11,105 pregnancies with mixed risk factors.’ Prenat. Diagn., 32: 1225–1232. doi: 10.1002/pd.4002

Počet prípadovPozitívne výsledkyNegatívne výsledky
T21T18T13
NIFTY pozitívne11,105140 (3)42 (5)010,915
Stanovenie karyotypu *182 + 28181394102820
Miera falošnej pozitivity0.03%0.03%N/A
Miera falošnej negativity0.00%0.00%N/A
Senzitivita100.00%100.00%N/A
Špecificita99.97%99.97%N/A
* U 182 žien s pozitívnym výsledkom testu NIFTYTM a 2 818 žien s negatívnym výsledkom testu NIFTYTM sa následne uskutočnilo potvrdzujúce stanovenie karyotypu. Z počtu 11 105 žien, ktoré boli vyšetrené testom NIFTY™, tri prípady trizómie 21 a päť prípadov trizómie 18 ukončili tehotenstvo; 8 097 žien nebolo ochotných podstúpiť invazívne testovanie potrebné na stanovenie karyotypu. [Ref. 8]

Double-Blinded Validation of The NIFTY™ Test

Double-blinded Validation on 3,464 NIFTY™ Blood Samples

 Trisomy 21Trisomy 18Trisomy 13
NIFTY positive1896410
Karyotyping Positive1886310
False Positive No.1*1*0
False Negative No.000
Sensitivity100%100%100%
Specificity99,97%99,97%100%
False Positive Rate0.03%0.029%0.00%
False Negative Rate0.00%0.00%0.00%
Positive Predictive Rate99.49%98.44%100.00%
* Caused by insufficient sequencing depth
Positioning Statements/Guidelines Regarding NIPT

 

Positioning Statements/Guidelines Regarding NIPT

October 2012
International Society for Prenatal Diagnosis ISPD
Prenat Diagn 2012;32:1-2

June 2012
Association of Privately Practising Prenatal Medical Professionals BVNP
www.bvnp.de

November 2012
German Human Genetics Society GfH
www.gfhev.de

December 2012
The American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Genetics and
The Society for Maternal-Fetal Medicine Publications Committee ACOG
www.acog.org