Choose Your Language
Home  /  O BGI Diagnostics

O BGI Diagnostics

BGI Diagnostics je pobočkou spoločnosti BGI.  Našim cieľom je uplatnenie nášho genetického výskumu a dobre vybudovanej siete pri riešení súčasných zdravotných problémov na celom svete. Našim záväzkom je zlepšovať povedomie o genetickom zdraví a znižovať výskyt závažných chorob pomocou širokého spektra presných, spoľahlivých a dostupných genetických testov, či molekulárnymi diagnostickými službami.

Náš najpredávanejší neinvazívny prenatálny test (NIPT) s názvom NIFTY ponäkame prostredníctvom vyše 2000 partnerov vo viac ako 50 krajinách po celom svete. Do januára 2018 sme spracovali viac ako 2 500 000 vzoriek a stali sme sa prenatálnym testom vzbudzujúcim najväčšiu dôveru.

Naše produktové portfólio obsahuje nižšie uvedené oblasti testov:

VISTA™ – genetický test nosičstva ochorenia

NOVA™ – novorodenecký skríningový test

SENTIS ™– skríningový test hereditárnych karcinómov a/alebo cielenej onko liečby

Pre viac informácií navštívte www.bgidx.com.

BGI, ktorá bola založená v roku 1999 s víziou využitia genetiky v prospech ľudskej rasy, je v súčasnosti najväčšou organizáciou v oblasti genetiky.

BGI tvorí súkromný neziskový výskumný inštitút a komerčná jednotka, ktorá vykonáva sekvenovanie.  Spolu so svojimi odnožami BGI Amerias a BGI Europe nadviazalo BGI partnerstvo a spoluprácu s vedúcimi akademickými a vládnymi výskumnými inštitúciami, svetovými biotechnologickými a farmaceutickými spoločnosťami za účelom podpory zdravotníctva, poľnohospodárstva a životného prostredia.

Prostredníctvom kombinácie vysoko priepustnej, cenovo efektívnej genetickej platformy, rozsiahleho zberu vzoriek a skladovacej kapacity, hĺbkovej bioinformačnej analýzy a kľúčového záväzku ďalšieho vzdelávania BGI ponúka genetickú vedu a technológiu pracujúcu pre prospech každého.