Home  /  Education Hub  /  Education Wall  /  Čo je DNA?

Education Wall

Čo je DNA?

ZDIEĽAŤ:

DNA znamená deoxyribonukleová kyselina. DNA je molekula, ktorá kóduje genetické informácie, ktoré sú potrebné pre vývin a fungovanie všetkých známych žijúcich organizmov a mnohých vírusov. Väčšinu DNA molekúl tvoria dva reťazce, ktoré sa špirálovite vinú okolo seba a vytvárajú dvojitú špirálu.

 

Back to the Wall