Choose Your Language
Home  /  Nastávajúci rodičia  /  Časté otázky

Časté otázky

Komu je test určený?
Test NIFTY™ je dostupný každej žene už v 10. týždni tehotenstva.
Čo sa dozviem z testu NIFTY™?
Test NIFTY™ vám poskytne informáciu o riziku narodenia dieťatka s Downovým syndrómom, Edwardsovým syndrómom alebo Patauovým syndrómom. Hoci test NIFTY™ dokáže zachytiť tieto ochorenia s presnosťou 99,5 %, ako skríningový test nedokáže určiť so 100 % presnosťou, či vaše dieťa má alebo nemá jedno z týchto ochorení.
Test NIFTY™ tiež ponúka možnosť vyšetrenia určitých delečných syndrómov a aneuploidií pohlavných chromozómov bez ďalších nákladov.
Test NIFTY™ dokáže tiež určiť pohlavie dieťaťa, ak to budete chcieť vedieť.

Ako test NIFTY™ funguje?
Voľná DNA plodu je počas tehotenstva prítomná v krvnom obehu matky. Po odobratí malej vzorky krvi od matky, test NIFTY™ analyzuje túto voľnú DNA plodu prostredníctvom prístrojov na genetické sekvenovanie, aby sa zistilo, či sú prítomné nejaké chromozómové abnormality.
Viac informácií nájdete v sekcii Veda v pozadí testu NIFTY™ na našej webovej stránke alebo si pozrite úvodné video, v ktorom sa metóda testovania vysvetľuje podrobnejšie.

Ako presný je test NIFTY™?
Presnosť testu NIFTY™ pri záchytnosti Downovho syndrómu, Edwardsovho syndrómu a Patauovho syndrómu je 99,5 %. Uvedené číslo vychádza z dvoch externých validačných štúdií, ktoré sú uvedené nižšie, a z našich interných testovacích dát, pochádzajúcich z vyšetrenia viac ako 600 000 vzoriek.
Je dôležité uvedomiť si, že test NIFTY™ je skríningový test, čo znamená, že nedosahuje 100 % presnosť pri testovaní v porovnaní s invazívnymi diagnostickými vyšetreniami ako amniocentéza.
Kedy dostanem svoje výsledky?
Výsledky dostanete do 10 pracovných dní od lekára, ktorý vykonal testovanie NIFTY™.
Čo znamená falošne pozitívny výsledok?
Falošná pozitivita testu znamená, že výsledok testovania je pozitívny na ochorenie, pričom následné potvrdzujúce diagnostické vyšetrenie ukáže, že plod takéto ochorenie nemá.
Miera falošnej negativity testu NIFTY™ je 0,1 %.
Aký je rozdiel medzi diagnostickým vyšetrením a skríningovým vyšetrením?
Diagnostické vyšetrenie je vyšetrenie, ktorého presnosť je 100 % a s určitosťou potvrdí alebo vylúči ochorenie. Nevýhodou diagnostických prenatálnych vyšetrení ako amniocentéza je, že pri nich hrozí riziko spontánneho potratu.

Skríningové vyšetrenia indikujú riziko prítomnosti ochorenia, a hoci môžu vyť vysoko presné, nie sú presné na 100 %.

Test NIFTY™ je skríningový test, a hoci sa vyznačuje presnosťou až 99,5 % pri zistení Downovho syndrómu, Edwardsovho syndrómu a Patauovho syndrómu, nie je to diagnostické vyšetrenie.
Koľko stojí test NIFTY™?
Cena testu NIFTY™ sa líši v závislosti od krajiny a lekára. Kontaktujete svojho lekára kvôli podrobnejším informáciám. Ak neviete, kde sídli najbližší poskytovateľ testu NIFTY™, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke.
Čo mám urobiť, ak je výsledok “vysoké riziko”
Vždy konzultujte svoje výsledky s lekárom. V prípade výsledku vysoké riziko odporúčame podstúpiť potvrdzujúce diagnostické vyšetrenie.
Kde je test NIFTY™ dostupný?
Test NIFTY™ je dostupný na celom svete. Ak neviete, kde sídli najbližší poskytovateľ testovania NIFTY™, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke.