Choose Your Language
Home  /  Nastávajúci rodičia  /  Vedecké pozadie testu NIFTY™
The NIFTY test is a non invasive prenatal test Vedecké pozadie testu NIFTY™

Vedecké pozadie testu NIFTY™

Fragmenty voľnej DNA (cfDNA) sú krátke úlomky DNA, ktoré cirkulujú v krvi. Počas tehotenstva sú v krvnom obehu matky prítomné fragmenty voľnej DNA (cfDNA), ktoré pochádzajú od matky aj od plodu.

Na test NIFTY™ je potrebné malé množstvo krvi matky. Kúsky voľnej DNA (cfDNA) v krvi matky sa potom analyzujú prostredníctvom originálnej metódy genetického sekvenovania a vlastných postupov bioinformatickej analýzy, aby sa zistili akékoľvek chromozómové poruchy plodu. Ak je nejaká aberácia prítomná, zistí sa malý nadbytok alebo strata v počte postihnutého chromozómu.

Technológia, ktorú využíva test NIFTY™, umožňuje dosiahnuť vysoko presné výsledky s mierou záchytnosti viac ako 99% pre tri najčastejšie chromozómové ochorenia prítomné po narodení (Downov syndróm, Edwardsov syndróm a Patauov syndróm). Ale je potrebné uvedomiť si, že neinvazívne prenatálne vyšetrenia, ako napríklad test NIFTY™, sú klasifikované ako skríningové vyšetrenia. Znamená to, že výsledky testovania nedosahujú 100 % presnosť, ako je to pri invazívnych diagnostických vyšetreniach ako amniocentéza.