Choose Your Language
Home  /  Lekári  /  Časté otázky

Časté otázky

Aký je postup a príprava odberu vzorky?
Pokyny k odberu a odoslania vzorky krvi sú uvedené v Príručke na použitie testovacej súpravy NIFTY™.

Odber krvi je veľmi jednoduchý. Miesto vpichu sa musí dezinfikovať. Potom sa odoberie 10 ml periférnej žilovej krvi, ktorá sa dá do odberovej skúmavky, poskytnutej spolu testovacou súpravou NIFTY™. Škatuľku so súpravou treba následne odoslať prostredníctvom nami určeného kuriéra podľa pokynov uvedených v príručke.
Aký je priebeh testovania NIFTY™?
Choďte do sekcie Priebeh testovania NIFTY™ v hlavnom menu v časti Lekári.
Aká je špecificita a senzitivita testu NIFTY™?
Senzitivita testu NIFTY™ je 100 % a špecificita testu je 99,9 % pre trizómie 21, 18 a 13.
Aká je miera opakovaného odberu krvi a nerozpoznateľných výsledkov (no call) pri teste NIFTY™?
Pri teste NIFTY™ je miera opakovaného odberu krvi 2,8 % a nerozpoznateľných výsledkov 0,069 %
Aká je cena testu NIFTY™?
NIFTY™ ponúka bezkonkurenčnú cenovú štruktúru v rámci odvetvia. Ceny sa líšia v závislosti od regiónu. Kontaktujte nás, prosím, kvôli konkrétnym informáciám o cenách testu vo vašej krajine.
Aké metódy sa používajú pri testovaní?
Test NIFTY™ používa metódu sekvenovania celého genómu a masívneho paralelného sekvenovania. Viac informácii nájdete v sekcii Test NIFTY™ - metodika.
Aká je miera falošnej pozitivity?
Miera falošnej pozitivity testu NIFTY™ je 0,01 %; údaj je založený na našich interných dátach z viac ako 2 500 000 testovaných vzoriek. Viac informácii o externe validovanej miere presnosti nájdete v sekcii Klinické údaje.
V akej forme sú oznámené výsledky a ako interpretujete výsledky?
NIFTY™ oznámi výsledky vyšetrenia v elektronickej správe o vyšetrení
o 10 pracovných dní odo dňa prijatia vzorky. Správu odošleme na vami uvedenú emailovú adresu.
Formát správy ukáže vysoké alebo nízke riziko, so špecifickým skóre pre trizómie 21, 18 a 13.
Ak boli zvolené aj možnosti vyšetrenia delečných/duplikačných syndrómov a/alebo aneuploidií pohlavných chromozómov, v správe sa tiež uvedie, či bola zachytená aberácia.
Môže sa test uskutočniť pri IVF, darcovstve vajíčka a tehotenstve s dvojičkami?
Pri tehotenstve s dvojičkami je možné iba vyšetrenie trizómií 21, 18 a 13.

Úplný rozsah ponúkaných vyšetrení testu NIFTY™ je možný pri tehotenstve po IVF a tehotenstve s využitím vajíčka darkyne.