Choose Your Language
Home  /  Lekári  /  Priebeh testovania NIFTY™

Priebeh testovania NIFTY™

Realizácia NIFTY™ je bezpečná a jednoduchá.

  1. Poskytnite pacientke pre testovaním genetickú konzultáciu; je potrebné, aby pacientka podpísala tlačivo s informovaným súhlasom.
  2. Odoberte pacientke 10 ml krvi.
  3. Ak sa separácia plazmy vykonáva lokálne, separujte krv a plazmu (nie je povinné).
  4. Vložte vzorku krvi/plazmy do škatuľky s testovacou súpravou NIFTY™.
  5. Odošlite balíček so vzorkou do NIFTY™ certifikovaného laboratória prostredníctvom našej zmluvnej prepravnej spoločnosti a nášho predplateného zákazníckeho účtu.
  6. Sekvenovanie sa uskutoční v NIFTY™ laboratóriu.
  7. Výsledky dostanete do 10 pracovných dní.
  8. Poskytnite pacientke genetickú konzultáciu po testovaní.

Ak ešte neposkytujete test NIFTY™, navštívte sekciu Noví poskytovatelia, ktorú nájdete v hlavnom menu v časti Objednanie testu. Alebo nás kontaktujte emailom.