Choose Your Language
Home  /  Lekári  /  Rozprávajte sa so svojími pacientkami

Rozprávajte sa so svojími pacientkami

Chápeme, že veľa pacientok bude mať otázky týkajúce sa neinvazívneho prenatálneho testovania. Uvádzame niektoré body, ktoré treba zobrať do úvahy, keď sa rozprávate s pacientkami o možnostiach skríningových vyšetrení, ktoré sú im dostupné.

 1. ISPD (Medzinárodná spoločnosť pre prenatálnu diagnostiku) – Podľa ISPD

  môže byť NIPT, spolu s vhodným genetickým poradenstvom, užitočným nástrojom skríningového vyšetrenia pre ženy s vysokým rizikom trizómie chromozómu 21. Pozitívny výsledok testu treba potvrdiť prostredníctvom invazívnych vyšetrení.

 2. NSCG (Národná spoločnosť genetických poradcov) – NSGC podporuje NIPT

  ako možnosť pre tehotné pacientky so zvýšeným rizikom určitých chromozómových chýb. Pacientkam, ktoré majú abnormálne výsledky NIPT alebo sú u nich prítomné iné faktory naznačujúce chromozómovú abnormalitu, treba poskytnúť genetickú poradenstvo a možnosť voľby štandardného potvrdzujúceho diagnostického vyšetrenia.

 3. Vysoká miera falošnej pozitivity pri tradičných skríningových vyšetreniach

  vedie k tomu, že mnoho žien, ktorých plod nie je (v skutočnosti) pozitívny, podstúpi invazívne diagnostické vyšetrenia, a zbytočne sa tým vystaví riziku spontánneho potratu.
  Porovnanie miery falošnej pozitivity (FPR)

  nifty2

 4. V súčasnosti je dostupných mnoho skríningových vyšetrení. V porovnaní s neinvazívnym prenatálnym testovaním (NIPT) sa však tradičné skríningové metódy vyznačujú nízkou mierou presnosti a vysokou mierou falošnej pozitivity. Invazívne diagnostické vyšetrenia, ako napríklad amniocentéza alebo odber choriových klkov (CVS), sú presné, ale nesú so sebou 1 – 2 % riziko spontánneho potratu.
   

  Porovnanie miery záchytnosti

  nifty1