Dil Seçin
Home  /  Çocuk Bekleyen Ebeveynler  /  İlgili Web Siteleri

İlgili Web Siteleri

Trizomiler

Ulusal Down Sendromu Derneği Ulusal Down Sendromu Derneği’nin misyonu Down sendromu olan kişilerin değerini kabul ettirmek ve ulusal savunucusu olmaktır. http://www.ndss.org

Uluslararası Down Sendromu Koalisyonu Misyon: hayatları boyunca down sendromlu bireylere hizmet etmek. http://www.theidsc.org/

Brighter Tomorrows http://brightertomorrows.org/index.html

Down Syndrome Pregnancy, Inc. http://downsyndromepregnancy.org/

International Mosaic Down Syndrome Association http://www.imdsa.org/

National Association for Down Syndrome http://www.nads.org/

National Down Syndrome Congress http://www.ndsccenter.org/

March of Dimes http://www.marchofdimes.com/baby/birthdefects_chromosomal.html

SOFT (Trisomy 13/18 için destek) Misyon: Trizomi 18 ve 13 ve ilgili kromozomal bozuklukların tanısı ve bakımını içeren konularla ilgili ailelere destek sağlamak ve aldıkları kararlara anlayış göstermek http://www.trisomy.org/

Trizomi 18 Vakfı Misyo: tıp uzmanlarını eğitmek ve desteklemek, tedavi ve Trizomi 18 önlenmesi için kontrole teşvik etmek ve trizomiden etkilenen aileler için dünya çapında topluluk oluşturmak http://www.trisomy18.org

Chromosome 18 Registry and Research Society www.chromosome18.org

SOFT (Support for Trisomy 13/18) www.trisomy.org

Trisomy 18 Foundation www.trisomy18.org

NIPT ve NHS RAPID çalışması hakkında daha fazla bilgi almak için okuyun http://www.rapid.nhs.uk

ARC (Antenatal Results and Choices) Charity providing non-directive, individualised information and support to parents and professionals through antenatal screening, diagnosis and its consequences. www.arc-uk.org  

Delesyon sendromları

1p36 Delesyon Sendromu Destek ve Farkındalık Misyon: 1p36 delesyon sendromundan etkilenen bireylerin yaşamlarını iyileştirmek için Destek, Farkındalık ve Eğitim. http://www.1p36dsa.org

Avustralya Cri-du-Chat Destek Grubu Misyon: Cri-du-Chat sendromundan etkilenen kişiler için bilgiler vermek ve destek olmak http://www.criduchat.asn.au/content/cri-du-chat-syndrome

Cinsiyet kromozomu anöploidileri

Klinefelter Sendromu Bilgi ve Destek Bilgi ve Önerileri http://www.klinefeltersyndrome.org

Turner Sendromu Destek Derneği http://tss.org.uk

The Turner Syndrome Society of the United States turnersyndrome.org

AXYS genetic.org

The Focus Foundation thefocusfoundation.org

ARC (Antenatal Results and Choices) Charity providing non-directive, individualised information and support to parents and professionals through antenatal screening, diagnosis and its consequences. www.arc-uk.org