Dil Seçin
Home  /  Çocuk Bekleyen Ebeveynler  /  İlgili Web Siteleri

İlgili Web Siteleri

Trizomiler

Ulusal Down Sendromu Derneği Ulusal Down Sendromu Derneği’nin misyonu Down sendromu olan kişilerin değerini kabul ettirmek ve ulusal savunucusu olmaktır. http://www.ndss.org

Uluslararası Down Sendromu Koalisyonu Misyon: hayatları boyunca down sendromlu bireylere hizmet etmek. http://www.theidsc.org/

Brighter Tomorrows http://brightertomorrows.org/index.html

Down Syndrome Pregnancy, Inc. http://downsyndromepregnancy.org/

International Mosaic Down Syndrome Association http://www.imdsa.org/

National Association for Down Syndrome http://www.nads.org/

National Down Syndrome Congress http://www.ndsccenter.org/

March of Dimes http://www.marchofdimes.com/baby/birthdefects_chromosomal.html

SOFT (Trisomy 13/18 için destek) Misyon: Trizomi 18 ve 13 ve ilgili kromozomal bozuklukların tanısı ve bakımını içeren konularla ilgili ailelere destek sağlamak ve aldıkları kararlara anlayış göstermek http://www.trisomy.org/

Trizomi 18 Vakfı Misyo: tıp uzmanlarını eğitmek ve desteklemek, tedavi ve Trizomi 18 önlenmesi için kontrole teşvik etmek ve trizomiden etkilenen aileler için dünya çapında topluluk oluşturmak http://www.trisomy18.org

Chromosome 18 Registry and Research Society www.chromosome18.org

SOFT (Support for Trisomy 13/18) www.trisomy.org

Trisomy 18 Foundation www.trisomy18.org

NIPT ve NHS RAPID çalışması hakkında daha fazla bilgi almak için okuyun http://www.rapid.nhs.uk

ARC (Antenatal Results and Choices) Charity providing non-directive, individualised information and support to parents and professionals through antenatal screening, diagnosis and its consequences. www.arc-uk.org  

Delesyon sendromları

1p36 Delesyon Sendromu Destek ve Farkındalık Misyon: 1p36 delesyon sendromundan etkilenen bireylerin yaşamlarını iyileştirmek için Destek, Farkındalık ve Eğitim. http://www.1p36dsa.org

Avustralya Cri-du-Chat Destek Grubu Misyon: Cri-du-Chat sendromundan etkilenen kişiler için bilgiler vermek ve destek olmak http://www.criduchat.asn.au/content/cri-du-chat-syndrome

Cinsiyet kromozomu anöploidileri

Klinefelter Sendromu Bilgi ve Destek Bilgi ve Önerileri http://www.klinefeltersyndrome.org

Turner Sendromu Destek Derneği http://tss.org.uk

The Turner Syndrome Society of the United States turnersyndrome.org

AXYS genetic.org

The Focus Foundation thefocusfoundation.org

ARC (Antenatal Results and Choices) Charity providing non-directive, individualised information and support to parents and professionals through antenatal screening, diagnosis and its consequences. www.arc-uk.org

BGI Diagnostics has provided these links solely as a resource to the reader. BGI Diagnostics is not affiliated with, nor endorses any of the listed organisations and hereby disclaims any responsibility or liability for any of the content or advice provided by any such organisations.