Dil Seçin
Home  /  Çocuk Bekleyen Ebeveynler  /  NIFTY™’nin arkasındaki bilim
The NIFTY test is a non invasive prenatal test NIFTY™’nin arkasındaki bilim

NIFTY™’nin arkasındaki bilim

Cell-free DNA parçaları (cfDNA), kanda dolaşım halinde bulunan kısa DNA parçalarıdır. Gebelik sırasında, anne ve fetüsten gelen cfDNA parçaları annenin kan dolaşımında mevcuttur.

NIFTY™ testi anneden az miktarda kan almayı gerektirir. Anne kanındaki cfDNA daha sonra genetik sekans teknolojisi ve biyoinformatik analiz hattını kullanarak fetüsteki kromozomal anormallikleri taramak için analiz edilir. Eğer bir anormallik varsa, etkilenen kromozom sayısındaki küçük fazlalıklar ya da eksiklikler tespit edilebilir.

NIFTY™ testin arkasındaki teknoloji doğumda en sık görülen 3 trizomi durumunun (Down Sendromu, Edwards Sendromu ve Patau Sendromu) teşhisinde %99 bir oranla oldukça başarılı sonuçlar sağlar. Ancak NIFTY™ test gibi non-invaziv prenatal testlerin tarama testleri olarak sınıflandırıldığını anlamak önemlidir. Bu, amniyosentez gibi invaziv (girişimsel) test prosedürleriyle sağlanan %100 başarı oranını sağlamadıkları anlamına gelir.