Home  /  Education Hub  /  Education Wall  /  DNA nedir?

Eğitim Duvarı

DNA nedir?

PAYLAŞIN:

DNA’nın açılımı deoksiribonükleik asittir. DNA bilinen tüm canlıların ve çoğu virüsün işleyişi ve gelişmesinde kullanılan genetik talimatları kodlayan bir moleküldür. Çoğu DNA molekülü çift sarmal oluşturacak şekilde birbiri etrafına dolanan iki iplikten oluşur.

Back to the Wall