Home  /  Education Hub  /  Education Wall  /  Genetik sekanslama nedir?

Eğitim Duvarı

Genetik sekanslama nedir?

PAYLAŞIN:

Genetik sekanslama ya da DNA sekanslama, bir DNA zincirinde bulunan dört bazın -adenin (A), guanin (G), sitosin (C) ve timin (T) sırasını belirlemek için kullanılan bir metot veya teknolojidir.

NIFTY ™ testi bebekte mevcut olabilicek bazı kromozomal anomaliler için anne ve bebeğin serbest hücre DNA’sının analiz edilmesi için genetik sekanslama makinesini kullanır.

Back to the Wall