Home  /  Education Hub  /  Education Wall  /  NIPT nedir?

Eğitim Duvarı

NIPT nedir?

PAYLAŞIN:

NIPT non-invasiv prenatal test anlamına gelmektedir . Non-invaziv testlerde amniyosentez veya koryon villus örneklemesi gibi bazı tanısal testler aksine, hiçbir invaziv cerrahi prosedür kullanılmaz. NIPT gebelik sırasında annenin kan dolaşımında bulunan serbest fetal DNA’ları toplamayı gerektirdiği için basit bir kan testidir . Daha sonra fetüs DNA’sındaki kromozomal anomaliler bir sekanslama makinesi ile kromozom ‘sayma’ sayısına göre analiz edilir.

Back to the Wall