Dil Seçin
Home  /  Sağlık Uzmanları  /  NIFTY™’ ye Giriş

NIFTY™’ ye Giriş

NIFTY™ Test, gebeliğin 10. haftasından itibaren 21,18 ve 13 trizomilerini içeren kromozomal anöploidileri tarayan yüksek hassasiyete sahip bir non-invaziv prenatal testtir (NIPT). NIFTY™ Test geleneksel tarama yöntemlerinden daha belirgin güçlü bir risk göstergesi sağlar. 21,18 ve 13 trizomiler için %99 üzerinde bir kombine bulgu oranı ve sadece %0,1’lik* bir yanlış pozitif oranı ile, NIFTY™ invaziv tanısal prosedürlerin uygulandığı kadınların sayısının ciddi şekilde düşmesini sağlar. NIFTY™ Test (Noninvaziv fetal trizomi testi) 2010 yılında klinik uygulamaya dahil olan ilk NIPT (girişimsel olamayan prenatal test) olmuştur. Bugüne kadar dünya çapında 3.000.000 üzerinde NIFTY™ Test örneği test edilmiştir .

NIFTY™ Test Opsiyonları

NIFTY™ aşağıdaki durumlar için test opsiyonları sunar:

İkiz gebelikler, taşıyıcı anne ve tüp bebek gebeliklerinde trizomi durumları için test hizmetleri mevcuttur.

NIFTY™ Avantajları

  • Ekstra ücret olmaksızın delesyon sendromları ve cinsiyet kromozomu anöploidileri için test hizmeti sunan piyasadaki tek girişimsel olmayan prenatal testtir (NIPT).
  • 3.000.000’dan fazla testte kanıtlanmış düşük yeniden kan alma oranı (%2,8).
  • Diğer NIPT sağlayıcılardan farklı olarak, sekans hizmetlerimizin kalitesini tamamen kontrol etmemizi sağlayan tescilli sekans teknolojisi ve sekans cihazları
  • En büyük kapasite ve kapsama ile tüm diğer NIPT sağlayıcıları arasında NIFTY™ fiyatının rekabetçi olması
  • 146.958 hamile kadında uygulanmış çalışma, Türkiye’de 15.000’den ve dünya çapında 3.000.000’dan fazla test ile klinik validasyonu en yüksek NIPT testi
  • Dünya çapında klinik kullanım için NIPT imkanı sunan ilk firma.


 

Bulgu oranlarının karşılaştırması


 

Yanlış Pozitif Oranlarının Karşılaştırması (YPO)

 

1)Dan S. ve ark., ‘ Karışık risk faktörlü 11,105 gebelikte 21 ve 18 trizomileri için büyük ölçekte paralel sekans bazlı doğum öncesi non-invaziv fetal trizomi testinin klinik uygulaması.’ Prenat. Diagn., 32: 1225–1232. doi: 10.1002/pd.4002

2) 3.464 NIFTY™ Kan Örneği üzerinde Çift Kör Doğrulama Çalışması

3)LAU T. K. ve ark. ‘Anne plazma DNA’sının düşük kapsamlı tüm genom sekanslama ile fetal kromozomal anormalliklere karşı non-invaziv prenatal yöntemle test edilmesi: tek merkezde 1982 ardışık vakanın gözden geçirilmesi.’ Ultrason Obstet Gynecol 2014; 43: 254-264

* NIFTY™ testinin doğruluğu için verilen rakamlar anne DNA’sının fetal kromozomal anormalliklere karşı tüm genom sekanslama ile non-invaziv doğum prenatal testin yapılmasına dayanan 3 ayrı bağımsız çalışmanın bulgularını baz almaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen Klinik Veri sayfasına bakınız