Dil Seçin
Home  /  Sağlık Uzmanları  /  NIFTY™ Test Metodolojisi
NIFTY™ Test Metodolojisi
NIFTY™ test tanıtım videomuzu izleyiniz.

NIFTY™ Test Metodolojisi

Cell-free DNA parçaları (cfDNA) kanda dolaşım halinde bulunabilen kısa DNA parçalarıdır. Gebelik sırasında, hem anne (cfDNA) hem de fetüsten (cffDNA) gelen DNA parçaları annenin kan dolaşımında bulunur.

NIFTY™ test anneden 10 ml kan örneği alınmasını gerektirir. Daha sonra anne kanındaki cfDNA kromozomal anormallik tespiti için analiz edilir. Eğer anöploidi mevcutsa, etkilenen kromozom sayısında küçük miktarda fazlalık veya azlık tespit edilecektir.

NIFTY™, büyük çaplı paralel sekanslama kullanarak spesifik kromozom konsantrasyonun ufak artışlarını ölçmekte yaşanan zorluğu etkin biçimde çözer. Bu, NIFTY™’nin her örnekten gelen milyonlarca anne ve fetal DNA parçasını sekansladığı anlamına gelir. NIFTY™ testi, tüm genom sekanslama teknolojisini ve 4 farklı tescilli biyoinformatik analiz hattını kullanarak tüm genom boyunca veri analizi yapabilir ve genetik anormallik mevcudiyetini doğru olarak belirlemek için test edilen örnekteki kromozomları optimal referans kromozomları ile karşılaştırabilir.

Diğer NIPT testlerinin kullandığı hedef sekanslama metodlarının aksine, NIFTY™ metodolojisi hastanın klinik semptomlarından bağımsız olarak yüksek doğruluk oranına sahip sonuçlar ve trizomi, cinsiyet kromozomu anöploidileri ve delesyon sendromu gibi durumlar için daha geniş test opsiyonları sağlar.