Home  /  Sigorta Prosedürü  /  Sigorta Geri Ödemesi

Sigorta Prosedürü

Sigorta Geri Ödemesi

--- 14 Nov 2017

SİGORTA GERİ ÖDEME

 

NIFTY™ Test analizinin, Avrupa’nın en köklü akreditasyon firmalarından biri olan “ British Standarts Institution “ tarafından  98/79/EC Annex IV kalite standartlarına uygun olduğu beyan edilmiştir. NIFTY™ Test (Non-invaziv fetal trizomi testi) 2017 yılıyla beraber Türkiye’de 15,000 vaka olmak üzere, tüm dünyada 3,000,000 vaka sayısına ulaşmıştır ve 146,000’den fazla gebelik  üzerinde yapılan çalışma ile klinik validasyonu en kuvvetli NIPD testi olarak belirtilmektedir.

 

NIFTY™ Test, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı bir laboratuvar olan Genoks Genetik Hastalıklar Tanı Merkezinde çalışılmakta ve test sonuçları, genetik uzman doktorumuzun imzası ile Türkçe olarak sunulmaktadır.

 

NIFTY™  Test, bazı özel sigorta acentaları tarafından sigorta kapsamında değerlendirilmektedir.

 

NIPD testlerin sigorta kapsamında değerlendirilebilmesi için belli başlı kriterler vardır ve kriterlerin anne adayı tarafından sağlanmış olması gerekmektedir;

 

o Anne yaşının 35 yaş veya üzeri olması

o İkili, üçlü, dörtlü veya entegre testlerin birinde artmış trizomi riski saptanması

o Ultrasonografide artmış kromozom anomalisi riskine işaret eden bulguların görülmesi

o Önceki gebelikte kromozom bozukluğu hikayesi

o Ailede genetik yatkınlık, ebeveynlerde dengeli translokasyon varlığı

 

 

Yukarıda bahsi geçen kriterler sağlanmış ise Özel Sigorta Dilekçe Örneği, gebeliği takip eden doktor tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Sigorta acentaları, dilekçe ile beraber NIPT test faturasını da talep edebilirler. Gerekli incelemenin yapılması akabinde, sigorta poliçesi limitleri dahilinde test ücreti karşılanabilmektedir.

 

Özel sağlık sigortası tarafından geri ödeme alınabilmesi için;

o Mevcut gebeliğin riskli grupta yer alması (yukarıda bahsedilen kriterlerden bir veya bir kaçı sağlanmış olmalıdır)

o Özel sigorta poliçesi başlangıç tarihinin gebeliğin başlangıcından önce olması,

o Poliçe içeriğinde “Gebelik Teminatı” ve “Ayakan Tedavi” maddelerinin bulunması gereklidir.

 

NOT: Sağlık sigortası hakkındaki detaylı ve güncel bilgiler, sigortalının bağlı olduğu acenta tarafından mutlaka teyit edilmelidir.

BU HİKAYEYİ PAYLAŞ